החלה הבנייה של מבנה חדש לתיאטרון הקרון

Photograph by Dor Kedmy

ברגעים אלו ממש מתחיל עידן חדש התיאטרון הקרון
החלה הבנייה של התיאטרון החדש!!! 

ההתרגשות בעיצומה

הודות לתרומתה הנדיבה של משפחת דווידסון, לונדון והקרן לירושלים
With thanks to the generosity of the Davidson Family, London
 and The Jerusalem Foundation