תודות

לתומכים היקרים שלנו

קבצים להורדה
משרד התרבות והספורט
עיריית ירושלים
הקרן לירושלים
הקרן המשפחתית ע"ש תד אריסון
מפעל הפיס - מועצת הפיס לתרבות ואמנות
ועדת עזבונות - משרד המשפטים
משרד החוץ, קשתו"ם