לוח מופעים

דצמבר 2016

תאריך יום שעה שם גיל אולם כרטיסים
6.12 ג' 17:00 3+ הקרון
8.12 ה' 16:30 4+ הקרון
10.12 ש' 11:00 3+ הקרון
12.12 ב' 16:30 2+ הקרון
13.12 ג' 17:00 3+ הקרון
15.12 ה' 16:30 4+ הקרון
16.12 ו' 13:30 כל המשפחה הקרון
17.12 ש' 11:00 3+ הקרון
19.12 ב' 16:30 2+ הקרון
20.12 ג' 17:00 4+ הקרון
22.12 ה' 16:30 4+ הקרון
24.12 ש' 11:00 4+ הקרון
26.12 ב' 11:00 4+ הקרון
26.12 ב' 16:30 2+ הקרון
27.12 ג' 11:00 5+ הקרון
28.12 ד' 11:00 4+ הקרון
29.12 ה' 11:00 4+ הקרון
30.12 ו' 11:00 4+ הקרון
31.12 ש' 11:00 4+ הקרון