לוח מופעים

אוגוסט 2018

תאריך יום שעה שם גיל אולם כרטיסים
18.8 ש' 11:00 4+ הקרון
19.8 א' 10:00 4+ הקרון
19.8 א' 11:30 4+ הקרון
20.8 ב' 10:00 3+ הקרון
20.8 ב' 11:30 3+ הקרון
20.8 ב' 16:30 2+ הקרון
21.8 ג' 10:00 3+ הקרון
21.8 ג' 11:30 3+ הקרון
21.8 ג' 17:00 כל המשפחה הקרון
22.8 ד' 10:00 4+ הקרון
22.8 ד' 11:30 4+ הקרון
23.8 ה' 10:00 3+ הקרון
23.8 ה' 11:30 3+ הקרון
25.8 ש' 11:00 3+ הקרון
26.8 א' 10:00 4+ הקרון
26.8 א' 11:30 4+ הקרון
27.8 ב' 10:00 5+ הקרון
27.8 ב' 11:30 5+ הקרון
27.8 ב' 16:30 2+ הקרון
28.8 ג' 10:00 3+ הקרון
28.8 ג' 11:30 3+ הקרון
28.8 ג' 17:00 כל המשפחה הקרון
29.8 ד' 10:00 4+ הקרון
29.8 ד' 11:30 4+ הקרון
30.8 ה' 10:00 3+ הקרון
30.8 ה' 11:30 3+ הקרון

ספטמבר 2018

תאריך יום שעה שם גיל אולם כרטיסים
25.9 ג' 10:00 4+ הקרון
25.9 ג' 11:30 4+ הקרון
25.9 ג' 17:00 כל המשפחה הקרון
26.9 ד' 10:00 4+ הקרון
26.9 ד' 11:30 4+ הקרון
27.9 ה' 10:00 4+ הקרון
27.9 ה' 11:30 4+ הקרון

אוקטובר 2018

תאריך יום שעה שם גיל אולם כרטיסים
2.10 ג' 11:00 4+ הקרון
2.10 ג' 17:00 4+ הקרון
6.10 ש' 11:00 4+ הקרון
8.10 ב' 16:30 2+ הקרון
9.10 ג' 17:00 4+ הקרון
13.10 ש' 11:00 4+ הקרון
15.10 ב' 16:30 2+ הקרון
16.10 ג' 17:00 4+ הקרון
20.10 ש' 11:00 3+ הקרון
22.10 ב' 16:30 2+ הקרון
23.10 ג' 17:00 3+ הקרון
27.10 ש' 11:00 3+ הקרון
29.10 ב' 16:30 2+ הקרון
30.10 ג' 17:00 4+ הקרון