מה יותר צהוב או פיל? | תיאטרון הקרון

מה יותר צהוב או פיל?

תערוכה