לוח הצגות

גיל שם שעה אולם כרטיסים
1-3 10:00 חאן 3
2-4 10:00 התחנה הראשונה
3-7 10:00 חאן 2
4-9 10:30 חאן 1
3-8 10:30 הקרון
1-3 11:30 חאן 3
2-4 11:30 התחנה הראשונה
3-7 11:30 חאן 2
3-8 12:00 הקרון
4-8 16:00 התחנה הראשונה
5-9 16:00 חאן 2
5+ 16:00 חאן 1
6+ 16:30 חאן 3
4-8 17:30 התחנה הראשונה
מקטן ועד פיל 17:30 גן פעמון הדרור
5+ 18:00 חאן 1
6+ 18:30 חאן 3
מבוגרים 19:00 הקרון
מבוגרים 20:30 הקרון
מבוגרים 21:00 חאן 1
מבוגרים 21:00 חאן 2
מבוגרים 21:30 התחנה הראשונה
מבוגרים 22:00 הקרון