לוח הצגות

גיל שם שעה אולם כרטיסים
4-9 10:00 חאן 2
6+ 10:00 התחנה ראשונה
4-8 10:30 חאן 3
4-9 10:30 הקרון
3-7 11:00 חאן 1
4-9 11:30 חאן 2
6+ 11:30 תחנה ראשונה
4-8 12:00 חאן 3
4-9 12:00 הקרון
2-4 16:00 התחנה הראשונה
4-9 16:00 הקרון
4-9 16:00 חאן 2
5+ 16:00 חאן 1
3-7 16:30 חאן 3
2-4 17:30 התחנה הראשונה
מקטן ועד פיל 17:30 גן פעמון הדרור
3-7 18:00 חאן 3
4-9 18:00 חאן 2
5+ 18:00 חאן 1
מבוגרים 19:00 הקרון
מבוגרים 20:30 הקרון
מבוגרים 21:00 חאן 1
מבוגרים 21:00 חאן 2
מבוגרים 21:00 התחנה הראשונה
מבוגרים 22:00 הקרון
מבוגרים 23:00 חאן 3