לוח הצגות

גיל שם שעה אולם כרטיסים
3-9 10:00 תיאטרון הקרון
2-5 10:00 בית שמואל - אולם הירש
3-7 10:00 תיאטרון החאן - במה 3
5-12 10:00 תיאטרון החאן - במה 2
4-9 10:30 ימקא - אולם 2
4-9 11:00 תיאטרון החאן - במה 1
2-5 11:00 בית שמואל - אולם הירש
3-9 11:30 תיאטרון הקרון
3-7 11:30 תיאטרון החאן - במה 3
5-12 11:30 תיאטרון החאן - במה 2
4-9 12:00 ימקא - אולם 2
2-5 12:00 בית שמואל - אולם הירש
3-8 16:00 תיאטרון החאן - במה 2
6-12 16:00 תיאטרון הקרון
4-9 16:00 ימקא - אולם 2
2-5 16:00 בית שמואל - אולם הירש
4-9 16:00 תיאטרון החאן - במה 3
6-12 16:20 תיאטרון הקרון
4-9 16:30 תיאטרון החאן - במה 1
6-12 16:40 תיאטרון הקרון
2-5 17:00 בית שמואל - אולם הירש
6-12 17:00 תיאטרון הקרון
6-12 17:20 תיאטרון הקרון
3+ 17:30 גן פעמון הדרור
3-8 17:30 תיאטרון החאן - במה 2
4-9 17:30 ימקא - אולם 2
4-9 17:30 תיאטרון החאן - במה 3
6-12 17:40 תיאטרון הקרון
2-5 18:00 בית שמואל - אולם הירש
3+ 18:30 גן פעמון הדרור
3+ 19:30 גן פעמון הדרור
מבוגרים 20:00 נקודת מפגש: בכניסה לחצר תיאטרון החאן
מבוגרים 21:00 תיאטרון החאן - במה 3
מבוגרים 21:00 תיאטרון החאן - במה 1
מבוגרים 21:00 ימקא - אולם 2
מבוגרים 23:00 תיאטרון החאן - במה 2