לוח הצגות

גיל שם שעה אולם כרטיסים
3-8 10:00 תיאטרון החאן - במה 3
4-9 10:00 תיאטרון הקרון
4-9 10:00 תיאטרון החאן - במה 3
2-5 10:00 בית שמואל - אולם הירש
3-8 10:30 ימקא - אודיטוריום
4-8 10:30 ימקא - אולם 2
2-5 11:00 בית שמואל - אולם הירש
4-9 11:00 תיאטרון החאן - במה 1
4-9 11:30 תיאטרון הקרון
4-9 11:30 תיאטרון החאן - במה 3
3-8 11:30 תיאטרון החאן - במה 2
2-5 12:00 בית שמואל - אולם הירש
4-8 12:00 ימקא - אולם 2
2-5 16:00 בית שמואל - אולם הירש
6-12 16:00 תיאטרון הקרון
4-9 16:00 תיאטרון החאן - במה 3
6-12 16:20 תיאטרון הקרון
3-8 16:30 ימקא - אודיטוריום
4-9 16:30 החאן - במה 1
6-12 16:40 תיאטרון הקרון
6-12 17:00 תיאטרון הקרון
2-5 17:00 בית שמואל - אולם הירש
6-12 17:20 תיאטרון הקרון
4-9 17:30 תיאטרון החאן - במה 3
3+ 17:30 גן פעמון הדרור
6-12 17:40 תיאטרון הקרון
2-5 18:00 בית שמואל - אולם הירש
3+ 18:30 גן פעמון הדרור
מבוגרים 19:00 הזירה הבין-תחומית - סטודיו
3+ 19:30 גן פעמון הדרור
מבוגרים 20:00 נקודת מפגש: בכניסה לחצר תיאטרון החאן
מבוגרים 21:00 תיאטרון החאן - במה 2
מבוגרים 21:00 תיאטרון החאן - במה 1
מבוגרים 21:00 ימקא - אולם 2