לוח הצגות

גיל שם שעה אולם כרטיסים
3-8 10:00 תיאטרון החאן - במה 3
1-5 10:00 ימקא - אולם 2
4-9 10:00 תיאטרון הקרון
3-8 10:00 תיאטרון החאן - במה 2
1-5 11:00 ימקא - אולם 2
3-6 11:00 תיאטרון החאן - במה 1
3-8 11:30 תיאטרון החאן - במה 3
4-9 11:30 תיאטרון הקרון
3-8 11:30 תיאטרון החאן - במה 2
4-9 16:00 תיאטרון החאן - במה 3
1-5 16:00 ימקא - אולם 2
3-5 16:00 תיאטרון הקרון
4-9 16:00 תיאטרון החאן - במה 2
3-6 16:30 תיאטרון החאן - במה 1
4-9 17:30 תיאטרון החאן - במה 2
4-9 17:30 תיאטרון החאן - במה 3
3-5 17:30 תיאטרון הקרון
3+ 17:30 גן פעמון הדרור
3+ 18:30 גן פעמון הדרור
3+ 19:30 גן פעמון הדרור
מבוגרים 20:00 נקודת מפגש: בכניסה לחצר תיאטרון החאן
מבוגרים 21:00 תיאטרון החאן - במה 1
מבוגרים 21:00 תיאטרון החאן - במה 2
מבוגרים 21:00 ימקא - אולם 2
מבוגרים 23:00 תיאטרון החאן - במה 3