לוח הצגות

גיל שם שעה אולם כרטיסים
1-5 10:00 ימקא - אולם 2
3-8 10:00 תיאטרון הקרון
3-8 10:00 תיאטרון החאן - במה 2
3-8 10:00 תיאטרון החאן - במה 3
1-5 11:00 ימקא - אולם 2
3-6 11:00 תיאטרון החאן - במה 1
3-8 11:30 תיאטרון הקרון
3-8 11:30 תיאטרון החאן - במה 2
3-8 11:30 תיאטרון החאן - במה 3
4-10 16:00 ימקא - אולם 2
3-5 16:00 תיאטרון הקרון
3-6 16:00 תיאטרון החאן - במה 1
4-9 16:30 תיאטרון החאן - במה 2
5-12 16:30 תיאטרון החאן - במה 3
4-10 17:30 ימקא - אולם 2
3-5 17:30 תיאטרון הקרון
3+ 17:30 גן פעמון הדרור
4-9 18:00 תיאטרון החאן - במה 2
5-12 18:00 תיאטרון החאן - במה 3
3+ 18:30 גן פעמון הדרור
מבוגרים 19:00 ז'ראר בכר - ליאו מודל
3+ 19:30 גן פעמון הדרור
מבוגרים 20:00 נקודת מפגש: בכניסה לחצר תיאטרון החאן
מבוגרים 21:00 תיאטרון החאן - במה 1
מבוגרים 21:00 ימקא - אולם 2