צוות השיווק | תיאטרון הקרון

צוות השיווק

שושי פלד
מנהלת שיווק
שלוחה
2
אלה גיל
מנהלת מכירות
טלפון: 
0506604484
טובית אלון
מנהלת תוכניות והפקות מתחם הקרון החדש
שלוחה
111