הצגות ילדים בשבת

תאריך: 17.9

תאריך יום שעה שם גיל אולם כרטיסים
17.9 ג' 11:00 3+ הקרון

תאריך: 18.9

תאריך יום שעה שם גיל אולם כרטיסים
18.9 ד' 17:30 4+ מתנס בנימינה

תאריך: 21.9

תאריך יום שעה שם גיל אולם כרטיסים
21.9 ש' 10:00 4+ מרכז ענב, ת"א
21.9 ש' 11:00 3+ טוי לאב ת"א
21.9 ש' 11:00 4+ הקרון
21.9 ש' 11:30 4+ מרכז ענב, ת"א

תאריך: 22.9

תאריך יום שעה שם גיל אולם כרטיסים
22.9 א' 16:30 3+ ספריית אלון שבות

תאריך: 23.9

תאריך יום שעה שם גיל אולם כרטיסים
23.9 ב' 16:30 2+ הקרון

תאריך: 24.9

תאריך יום שעה שם גיל אולם כרטיסים
24.9 ג' 17:00 6+ הקרון

תאריך: 25.9

תאריך יום שעה שם גיל אולם כרטיסים
25.9 ד' 17:00 4+ בית יד לבנים חיפה

תאריך: 26.9

תאריך יום שעה שם גיל אולם כרטיסים
26.9 ה' 17:30 6+ מרכז נא לגעת, יפו

תאריך: 28.9

תאריך יום שעה שם גיל אולם כרטיסים
28.9 ש' 11:00 3+ הקרון

תאריך: 5.10

תאריך יום שעה שם גיל אולם כרטיסים
5.10 ש' 9:30 4+ בית ציוני אמריקה, ת"א
5.10 ש' 9:45 4+ בית ציוני אמריקה, ת"א
5.10 ש' 10:45 4+ בית ציוני אמריקה, ת"א
5.10 ש' 11:00 3+ טוי לאב ת"א
5.10 ש' 11:00 4+ בית ציוני אמריקה, ת"א
5.10 ש' 12:15 4+ בית ציוני אמריקה, ת"א
5.10 ש' 12:45 4+ בית ציוני אמריקה, ת"א
5.10 ש' 12:45 4+ בית ציוני אמריקה, ת"א
5.10 ש' 14:00 4+ בית ציוני אמריקה, ת"א
5.10 ש' 16:15 4+ בית ציוני אמריקה, ת"א
5.10 ש' 16:30 4+ בית ציוני אמריקה, ת"א
5.10 ש' 17:30 4+ בית ציוני אמריקה, ת"א
5.10 ש' 17:45 4+ בית ציוני אמריקה, ת"א

תאריך: 15.10

תאריך יום שעה שם גיל אולם כרטיסים
15.10 ג' 10:00 3+ הקרון
15.10 ג' 10:30 4+ תיאטרון הבית, תל אביב
15.10 ג' 11:30 3+ הקרון
15.10 ג' 11:30 3+ מרכז תיאטרון בובות חולון
15.10 ג' 12:30 4+ תיאטרון הבית, תל אביב

תאריך: 16.10

תאריך יום שעה שם גיל אולם כרטיסים
16.10 ד' 10:00 3+ הקרון
16.10 ד' 10:30 4+ ספרית קרית טבעון
16.10 ד' 11:30 3+ הקרון

תאריך: 17.10

תאריך יום שעה שם גיל אולם כרטיסים
17.10 ה' 10:00 3+ הקרון
17.10 ה' 11:00 3+ תיאטרון הבית, תל אביב
17.10 ה' 11:30 3+ הקרון
17.10 ה' 12:30 3+ תיאטרון הבית, תל אביב
17.10 ה' 17:00 3+ נתיב הל"ה

תאריך: 19.10

תאריך יום שעה שם גיל אולם כרטיסים
19.10 ש' 11:00 3+ הקרון
19.10 ש' 11:00 4+ החנות ת"א

תאריך: 22.10

תאריך יום שעה שם גיל אולם כרטיסים
22.10 ג' 11:00 4+ הקרון
22.10 ג' 17:00 2+ הקרון

תאריך: 26.10

תאריך יום שעה שם גיל אולם כרטיסים
26.10 ש' 11:00 4+ טוי לאב ת"א
26.10 ש' 11:00 4+ הקרון

תאריך: 28.10

תאריך יום שעה שם גיל אולם כרטיסים
28.10 ב' 16:30 2+ הקרון
28.10 ב' 17:00 3+ בית יד לבנים ת"א

תאריך: 29.10

תאריך יום שעה שם גיל אולם כרטיסים
29.10 ג' 17:00 4+ הקרון

תאריך: 31.10

תאריך יום שעה שם גיל אולם כרטיסים
31.10 ה' 17:30 4+ מתנ"ס קדימה

תאריך: 2.11

תאריך יום שעה שם גיל אולם כרטיסים
2.11 ש' 11:00 4+ החנות ת"א

תאריך: 9.11

תאריך יום שעה שם גיל אולם כרטיסים
9.11 ש' 11:00 3+ טוי לאב ת"א

תאריך: 16.11

תאריך יום שעה שם גיל אולם כרטיסים
16.11 ש' 11:00 4+ החנות ת"א
16.11 ש' 12:30 4+ החנות ת"א

תאריך: 25.11

תאריך יום שעה שם גיל אולם כרטיסים
25.11 ב' 17:00 4+ בית יד לבנים ת"א