הצגות ילדים בשבת

תאריך: 22.10

תאריך יום שעה שם גיל אולם כרטיסים
22.10 ג' 11:00 4+ הקרון
22.10 ג' 17:00 2+ הקרון

תאריך: 26.10

תאריך יום שעה שם גיל אולם כרטיסים
26.10 ש' 11:00 4+ הקרון
26.10 ש' 11:00 4+ טוי לאב ת"א

תאריך: 28.10

תאריך יום שעה שם גיל אולם כרטיסים
28.10 ב' 16:30 2+ הקרון
28.10 ב' 17:00 3+ בית יד לבנים ת"א

תאריך: 29.10

תאריך יום שעה שם גיל אולם כרטיסים
29.10 ג' 17:00 4+ הקרון

תאריך: 31.10

תאריך יום שעה שם גיל אולם כרטיסים
31.10 ה' 17:30 4+ מתנ"ס קדימה
31.10 ה' 21:00 מבוגרים הקרון

תאריך: 2.11

תאריך יום שעה שם גיל אולם כרטיסים
2.11 ש' 11:00 4+ הקרון
2.11 ש' 11:00 4+ החנות ת"א

תאריך: 4.11

תאריך יום שעה שם גיל אולם כרטיסים
4.11 ב' 16:30 2+ הקרון

תאריך: 5.11

תאריך יום שעה שם גיל אולם כרטיסים
5.11 ג' 17:00 4+ הקרון

תאריך: 9.11

תאריך יום שעה שם גיל אולם כרטיסים
9.11 ש' 11:00 3+ הקרון
9.11 ש' 11:00 3+ טוי לאב ת"א

תאריך: 11.11

תאריך יום שעה שם גיל אולם כרטיסים
11.11 ב' 16:30 2+ הקרון

תאריך: 12.11

תאריך יום שעה שם גיל אולם כרטיסים
12.11 ג' 17:00 4+ הקרון

תאריך: 14.11

תאריך יום שעה שם גיל אולם כרטיסים
14.11 ה' 17:30 3+ מתנס קרית אונו

תאריך: 16.11

תאריך יום שעה שם גיל אולם כרטיסים
16.11 ש' 11:00 4+ החנות ת"א
16.11 ש' 11:00 4+ הקרון
16.11 ש' 12:30 4+ החנות ת"א

תאריך: 18.11

תאריך יום שעה שם גיל אולם כרטיסים
18.11 ב' 16:30 2+ הקרון

תאריך: 19.11

תאריך יום שעה שם גיל אולם כרטיסים
19.11 ג' 17:00 3+ הקרון

תאריך: 23.11

תאריך יום שעה שם גיל אולם כרטיסים
23.11 ש' 11:00 4+ הקרון

תאריך: 25.11

תאריך יום שעה שם גיל אולם כרטיסים
25.11 ב' 16:30 2+ הקרון
25.11 ב' 17:00 4+ בית יד לבנים ת"א
25.11 ב' 17:00 3+ כפר הרוא"ה

תאריך: 26.11

תאריך יום שעה שם גיל אולם כרטיסים
26.11 ג' 17:00 4+ הקרון
26.11 ג' 17:30 4+ משכן עירוני, רעננה

תאריך: 30.11

תאריך יום שעה שם גיל אולם כרטיסים
30.11 ש' 11:00 4+ הקרון