הצגות ילדים בשבת, אטרקציות לילדים בשבת, הצגות ילדים, תיאטרון הקרון

הצגות ילדים בשבת

תאריך: 12.12

תאריך יום שעה שם גיל אולם כרטיסים
12.12 ש' 17:00 4+ הקרון

תאריך: 13.12

תאריך יום שעה שם גיל אולם כרטיסים
13.12 א' 9:00 6+ הקרון
13.12 א' 10:00 4+ הקרון
13.12 א' 10:00 6+ הקרון
13.12 א' 10:40 4+ הקרון
13.12 א' 11:20 4+ הקרון
13.12 א' 12:00 4+ הקרון
13.12 א' 12:00 כל המשפחה הקרון
13.12 א' 12:40 4+ הקרון
13.12 א' 13:20 4+ הקרון
13.12 א' 14:00 4+ הקרון
13.12 א' 14:40 4+ הקרון
13.12 א' 15:20 4+ הקרון
13.12 א' 17:00 3+ הקרון
13.12 א' 20:00 מבוגרים הקרון

תאריך: 14.12

תאריך יום שעה שם גיל אולם כרטיסים
14.12 ב' 9:00 4+ הקרון
14.12 ב' 10:00 4+ הקרון
14.12 ב' 10:40 4+ הקרון
14.12 ב' 11:20 4+ הקרון
14.12 ב' 12:00 4+ הקרון
14.12 ב' 12:40 4+ הקרון
14.12 ב' 13:20 4+ הקרון
14.12 ב' 14:00 4+ הקרון
14.12 ב' 14:40 4+ הקרון
14.12 ב' 15:20 4+ הקרון
14.12 ב' 17:00 4+ הקרון
14.12 ב' 20:00 מבוגרים הקרון

תאריך: 15.12

תאריך יום שעה שם גיל אולם כרטיסים
15.12 ג' 9:00 6+ הקרון
15.12 ג' 10:00 4+ הקרון
15.12 ג' 10:40 4+ הקרון
15.12 ג' 11:20 4+ הקרון
15.12 ג' 12:00 4+ הקרון
15.12 ג' 12:40 4+ הקרון
15.12 ג' 13:20 4+ הקרון
15.12 ג' 14:00 4+ הקרון
15.12 ג' 14:40 4+ הקרון
15.12 ג' 15:20 4+ הקרון
15.12 ג' 17:00 4+ הקרון
15.12 ג' 20:00 מבוגרים הקרון

תאריך: 16.12

תאריך יום שעה שם גיל אולם כרטיסים
16.12 ד' 9:00 8+ הקרון
16.12 ד' 10:00 4+ הקרון
16.12 ד' 10:40 4+ הקרון
16.12 ד' 11:20 4+ הקרון
16.12 ד' 12:00 כל המשפחה הקרון
16.12 ד' 12:00 4+ הקרון
16.12 ד' 12:40 4+ הקרון
16.12 ד' 13:20 4+ הקרון
16.12 ד' 14:00 4+ הקרון
16.12 ד' 14:40 4+ הקרון
16.12 ד' 15:20 4+ הקרון
16.12 ד' 17:00 2+ הקרון
16.12 ד' 20:00 מבוגרים הקרון

תאריך: 17.12

תאריך יום שעה שם גיל אולם כרטיסים
17.12 ה' 9:00 4+ הקרון
17.12 ה' 10:00 4+ הקרון
17.12 ה' 10:40 4+ הקרון
17.12 ה' 11:20 4+ הקרון
17.12 ה' 12:00 4+ הקרון
17.12 ה' 12:40 4+ הקרון
17.12 ה' 13:20 4+ הקרון
17.12 ה' 13:20 4+ הקרון
17.12 ה' 14:00 4+ הקרון
17.12 ה' 14:40 4+ הקרון
17.12 ה' 15:20 4+ הקרון
17.12 ה' 20:00 מבוגרים הקרון