לוח מופעים

ינואר 2019

תאריך יום שעה שם גיל אולם כרטיסים
19.1 ש' 11:00 4+ הקרון
21.1 ב' 16:30 2+ הקרון
22.1 ג' 17:00 4+ הקרון
26.1 ש' 11:00 3+ הקרון
28.1 ב' 16:30 2+ הקרון
29.1 ג' 17:00 3+ הקרון

פברואר 2019

תאריך יום שעה שם גיל אולם כרטיסים
2.2 ש' 11:00 3+ הקרון
4.2 ב' 16:30 2+ הקרון
5.2 ג' 17:00 3+ הקרון
9.2 ש' 11:00 4+ הקרון
11.2 ב' 16:30 2+ הקרון
12.2 ג' 17:00 4+ הקרון
16.2 ש' 11:00 4+ הקרון
18.2 ב' 16:30 2+ הקרון
19.2 ג' 17:00 4+ הקרון
23.2 ש' 11:00 3+ הקרון
25.2 ב' 16:30 2+ הקרון
26.2 ג' 17:00 3+ הקרון