לוח מופעים

אוגוסט 2019

תאריך יום שעה שם גיל אולם כרטיסים
25.8 א' 11:00 4+ הקרון
25.8 א' 12:30 4+ הקרון
26.8 ב' 11:00 3+ הקרון
26.8 ב' 12:30 3+ הקרון
26.8 ב' 16:30 2+ הקרון
27.8 ג' 11:00 3+ הקרון
28.8 ד' 10:00 4+ הקרון
28.8 ד' 11:30 4+ הקרון
29.8 ה' 10:00 3+ הקרון
29.8 ה' 11:30 3+ הקרון
31.8 ש' 11:00 3+ הקרון

ספטמבר 2019

תאריך יום שעה שם גיל אולם כרטיסים
2.9 ב' 16:30 2+ הקרון
3.9 ג' 17:00 4+ הקרון
7.9 ש' 11:00 3+ הקרון
9.9 ב' 16:30 2+ הקרון
10.9 ג' 17:00 4+ הקרון
14.9 ש' 11:00 5+ הקרון
16.9 ב' 16:30 2+ הקרון
17.9 ג' 11:00 3+ הקרון
23.9 ב' 16:30 2+ הקרון