לוח מופעים | תיאטרון הקרון

לוח מופעים

דצמבר 2023

תאריך יום שעה שם גיל אולם כרטיסים
4.12 ב' 16:30 2+ הקרון
10.12 א' 10:30 3+ הקרון
10.12 א' 10:30 4+ הקרון
10.12 א' 11:30 7+ הקרון
10.12 א' 12:30 4+ הקרון
11.12 ב' 10:00 4+ הקרון
11.12 ב' 10:30 3+ הקרון
11.12 ב' 11:00 4+ הקרון
11.12 ב' 11:30 3+ הקרון
11.12 ב' 12:00 4+ הקרון
12.12 ג' 10:00 4+ הקרון
12.12 ג' 10:30 3+ הקרון
12.12 ג' 11:00 4+ הקרון
12.12 ג' 11:30 4+ הקרון
12.12 ג' 12:00 4+ הקרון
13.12 ד' 10:00 4+ הקרון
13.12 ד' 10:30 3+ הקרון
13.12 ד' 11:00 4+ הקרון
13.12 ד' 11:30 4+ הקרון
13.12 ד' 12:00 4+ הקרון
14.12 ה' 10:00 4+ הקרון
14.12 ה' 10:30 4+ הקרון
14.12 ה' 11:00 4+ הקרון
14.12 ה' 11:30 6+ הקרון
14.12 ה' 12:00 4+ הקרון
18.12 ב' 16:30 4+ הקרון
23.12 ש' 11:00 3+ הקרון
25.12 ב' 16:30 3+ הקרון
30.12 ש' 11:00 3+ הקרון