מחירון ומבצעים | תיאטרון הקרון

מחירון ומבצעים

כרטיס להצגות

45 ₪

תיאטרון סיפור

25 ₪

סיורים תיאטרלים

30-40 ₪ 

קרון בחגים

35 ₪

הצגות החודש

30 ₪


ניתן לבטל כרטיסים עד 24 שעות לפני מועד ההצגה בטלפון *4524 או במייל