מחירון ומבצעים | תיאטרון הקרון

מחירון ומבצעים

תיאטרון סיפור

25 ₪

הצגות באולמות הבית

55 ₪

סיורים תיאטרלים

30-45 ₪