Duck tales

תיאטרון סיפור לפעוטות עם גליה לוי-גרד
Age: 
2+
30-45
Language: 
עברית
1
2
3

 

אפרוח קטן בוקע מביצה, הוא יוצא למסע בחיפוש אחר אמו שהלכה להביא אוכל לגוזלה.

קובץ סיפורים ושירים על ברווזים ביצים וגוזלים.

Coming Shows
Credits: 

 


Specifications: 

הקמה: חצי שעה
פירוק: רבע שעה
גישה נוחה: חובה
נקודת חשמל: חובה


עד 60 משתתפים