the Train Theater

The bear with the stripe

שני וייסמן לפעוטות
גיל: 
2+
30-45
שפה: 
עברית

דובי הדוב הוא דוב מיוחד. יש לו כוח קסם שאין לאף אחד.

כל מה שהוא מבקש תמיד מתממש. מה הדוב יבקש?

ומה קורה למי שרק מבקש?זאת בסיפור נגלה...

 

מופעים קרובים
23.5 | Mon | 16:30
באולם הקרון
קרדיטים: 

עיבוד, עיצוב, משחק והפעלה:
שני וייסמן


  • לגילאי 4-2: 30 דקות
  • לגילאי 4 ומעלה: 45 דקות 
מפרט טכני: 

הקמה: חצי שעה
פירוק: רבע שעה
גישה נוחה: חובה
נקודת חשמל: חובה


עד 60 משתתפים