the Train Theater

The Tale of the Fisherman and the Fish

Age: 
4+
כ-50
Language: 
Hebrew

עיבוד מרגש, מחדש ומצחיק לאגדה המוכרת.
יוחנן, דייג עני, פוגש בזהבי, דג-זהב עצבני...
הפגישה הגורלית מטלטלת את עולמו של יוחנן...
במי ובמה יבחר? בעושר או באושר? ביוכבד, אשתו היקרה או בשפרה הפרה?...

Coming Shows
Credits: 

יצירתה של טל בן בינה