No Dragon

הצגה אורחת
Age: 
3+
40
Language: 
עברית
1
2

על פי ספרו של ג'ק קנט "דרקון אין דבר כזה".

לילה אחד מופיעה בחדרו של קשיו ביצה ענקית, ממנה בוקע דרקון קטן ונחמד. קשיו, הילד רואה את הדרקון, מאמין בקיומו והופך לחברו הטוב אולם אימו של קשיו מסרבת להכיר בקיומו של הדרקון.

Credits

יצירתה של אורלי ויסברוד

מוסיקה : עומר ושדי

ייעוץ אמנותי: נעמי יואלי