Dad, where's my key? - Storytelling Theater | the Train Theater

Dad, where's my key? - Storytelling Theater

Storytelling Theater for toddlers with Mia Sahar
גיל: 
2+
35
שפה: 
עברית
1
2

 חיפושיהם של יונתן ואביו אחר צרור מפתחות אבוד מובילים אותם לעולמות מוכרים- לא מוכרים: לסניף דואר השוכן בחבילת דואר מקרטון, לפיצרייה בה העובדים הם ילדים מוסמכים מהקהל ועוד דמויות ומקומות מפתיעים. 

קרדיטים

מיה סהר