princess banana | the Train Theater

princess banana

גליה שומר לפעוטות
Age: 
2+
30-45
Language: 
עברית
1
2

 

הנסיכה בננה עצובה.

הכדור הוורוד שלה הלך לאיבוד ! היא יוצאת לחפש אותו בחצר של הארמון, ומוצאת כל מיני כדורים – אפילו כדור סיפורים.

אבל הכדור הוורוד שלה אינו שם. האם היא תמצא אותו?

בואו לעזור!!

Coming Shows
20.12 Mon 16:30
Credits

כתיבה, עיצוב, משחק והפעלה:
גליה שומר