Yuka the doll | the Train Theater

Yuka the doll

Tamar Golomb
גיל: 
3+
35
שפה: 
עברית

יוקה אוהבת לשמוע סיפורים ואיתה אני רוקדת ושרה שירים.

הסיפור שלנו מתחיל בממלכה בה המלך מחפש את ביתו שנעלמה. 

השני למלך יוצא למסע בעקבות הנסיכה בו הוא פוגש ענקים, חיות ורוחות..

Coming Shows
13.6 Mon 16:30