Bo and Ba- Storytelling Theater

Storytelling Theater for toddlers by Tamar Golom
גיל: 
2+
35
שפה: 
עברית
Photo by Shani Salach

על מפלצת חביבה שקראו לה: בה!!! כל חיה ששמעה מיד נבהלה. המפלצת בה נשארה בודדה... האם תמצא בה חברה? הסיפור עוסק בהתמודדות של להיות "אחר", ובקשיים של "השונה" להתקבל ולהתחבר.

מופעים קרובים
קרדיטים: 

תמר גולומב.

(המפלצת שקראו לה בהההה!, כתב: יורם עבר-הדני, אירה: שרון אלפרט).