לוח מופעים

אוגוסט 2020

תאריך יום שעה שם גיל אולם כרטיסים
10.8 ב' 17:00 4+ דיגיטלי
12.8 ד' 17:00 3+ דיגיטלי
16.8 א' 17:00 3+ דיגיטלי
17.8 ב' 17:00 4+ דיגיטלי
18.8 ג' 17:00 3+ דיגיטלי
19.8 ד' 17:00 3+ דיגיטלי
20.8 ה' 17:00 4+ דיגיטלי
23.8 א' 17:00 4+ דיגיטלי
24.8 ב' 17:00 3+ דיגיטלי
25.8 ג' 17:00 3+ דיגיטלי
26.8 ד' 17:00 4+ דיגיטלי
27.8 ה' 17:00 3+ דיגיטלי
30.8 א' 17:00 4+ דיגיטלי
31.8 ב' 17:00 3+ דיגיטלי