לוח מופעים

ינואר 2020

תאריך יום שעה שם גיל אולם כרטיסים
18.1 ש' 11:00 4+ הקרון
20.1 ב' 16:30 2+ הקרון
21.1 ג' 17:00 4+ הקרון
22.1 ד' 17:00 3+ הקרון
25.1 ש' 11:00 3+ הקרון
27.1 ב' 16:30 2+ הקרון
28.1 ג' 17:00 4+ הקרון

פברואר 2020

תאריך יום שעה שם גיל אולם כרטיסים
1.2 ש' 11:00 4+ הקרון
3.2 ב' 16:30 2+ הקרון
4.2 ג' 17:00 4+ הקרון
8.2 ש' 11:00 4+ הקרון
10.2 ב' 16:30 3+ הקרון
11.2 ג' 17:00 3+ הקרון
15.2 ש' 11:00 3+ הקרון
17.2 ב' 16:30 2+ הקרון
18.2 ג' 17:00 4+ הקרון
19.2 ד' 17:00 3+ הקרון
22.2 ש' 11:00 3+ הקרון
24.2 ב' 16:30 2+ הקרון
25.2 ג' 17:00 4+ הקרון
29.2 ש' 11:00 3+ הקרון

מרץ 2020

תאריך יום שעה שם גיל אולם כרטיסים
25.3 ד' 17:00 4+ הקרון