לוח מופעים

פברואר 2020

תאריך יום שעה שם גיל אולם כרטיסים
17.2 ב' 16:30 2+ הקרון
18.2 ג' 17:00 4+ הקרון
19.2 ד' 17:00 3+ הקרון
22.2 ש' 11:00 3+ הקרון
24.2 ב' 16:30 2+ הקרון
25.2 ג' 17:00 4+ הקרון
29.2 ש' 11:00 3+ הקרון

מרץ 2020

תאריך יום שעה שם גיל אולם כרטיסים
2.3 ב' 11:00 5+ הקרון
2.3 ב' 16:30 2+ הקרון
3.3 ג' 17:00 4+ הקרון
7.3 ש' 11:00 4+ הקרון
10.3 ג' 10:00 3+ הקרון
10.3 ג' 11:30 3+ הקרון
11.3 ד' 10:00 4+ הקרון
11.3 ד' 11:30 4+ הקרון
14.3 ש' 11:00 4+ הקרון
16.3 ב' 16:30 2+ הקרון
17.3 ג' 17:00 3+ הקרון
21.3 ש' 11:00 6+ הקרון
23.3 ב' 16:30 2+ הקרון
24.3 ג' 17:00 4+ הקרון
25.3 ד' 17:00 4+ הקרון
28.3 ש' 11:00 4+ הקרון
30.3 ב' 16:30 2+ הקרון
31.3 ג' 17:00 4+ הקרון

מאי 2020

תאריך יום שעה שם גיל אולם כרטיסים
13.5 ד' 17:00 4+ הקרון

יוני 2020

תאריך יום שעה שם גיל אולם כרטיסים
10.6 ד' 17:00 4+ הקרון