לוח מופעים

דצמבר 2019

תאריך יום שעה שם גיל אולם כרטיסים
9.12 ב' 16:30 2+ הקרון
10.12 ג' 17:00 3+ הקרון
14.12 ש' 11:00 4+ הקרון
16.12 ב' 16:30 2+ הקרון
17.12 ג' 17:00 3+ הקרון
21.12 ש' 11:00 4+ הקרון
23.12 ב' 16:30 2+ הקרון
24.12 ג' 11:00 5+ הקרון
25.12 ד' 11:00 4+ הקרון
26.12 ה' 11:00 3+ הקרון
27.12 ו' 11:00 6+ הקרון
28.12 ש' 11:00 4+ הקרון
30.12 ב' 16:30 2+ הקרון

ינואר 2020

תאריך יום שעה שם גיל אולם כרטיסים
4.1 ש' 11:00 4+ הקרון
6.1 ב' 16:30 2+ הקרון
11.1 ש' 11:00 2+ הקרון
13.1 ב' 16:30 2+ הקרון
18.1 ש' 11:00 4+ הקרון
20.1 ב' 16:30 2+ הקרון
22.1 ד' 17:00 3+ הקרון
25.1 ש' 11:00 3+ הקרון
27.1 ב' 16:30 2+ הקרון
28.1 ג' 17:00 4+ הקרון