Under Construction

קבוצת DAVAI
גיל: 
מבוגרים
60
שפה: 
ללא מילים
1
2
3

Tanya Karavan

Tanya Karavan

Tanya Karavan

שלושה גברים מתעוררים בחדר קטן ומנסים להיזכר מי הם, איפה הם, ומה לעזאזל קרה בליל אמש? סצנות קומיות על האדם האבוד בעולם בלתי צפוי, שאינו מפסיק לאתגר: הנורות נשרפות, התקשורת נקטעת, החוץ מאיים, היתושים עוקצים, הצינורות מתפוצצים... אז מה? הם בסך הכול רוצים לשתות תה ודבר לא יעמוד בדרכם.

ליצנות, חפצים, בית מתפרק וכוס תה.

הזמנת כרטיסים
קרדיטים

מאת: ויטאלי אזרין, לושה גבריאלוב ופיודור מקרוב

בימוי, כתיבה וביצוע: קבוצת DAVAI

עיצוב: לושה גבריאלוב

מוזיקה: דניאל סינאיסקי

בתמיכת

מנהל התרבות באמצעות אי"ב